This page needs JavaScript enabled to workPlease enable JavaScript in your browser.

Vilkårene for anvendelse af data

Roskilde Universitet agter ikke at indsamle eller opbevare personoplysninger. I forbindelse med at du vælger at udfylde blanketten på flåtinfo.dk kan du dog afgive sådanne oplysninger via blanketten. På denne baggrund er Roskilde Universitet forpligtet til at give dig nedenstående oplysninger. Behandlingen er således baseret på dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a)

At afgive oplysninger er ikke obligatorisk og sker på fuldt ud frivillig basis. Oplysningerne bliver ikke af Roskilde Universitet brugt i forbindelse med afgørelser men udelukkende til forskning, uddannelse og udbredelse af kendskabet til flåt-relaterede forhold.

Dataansvarlig:

Roskilde Universitet

CVR: 29 05 75 59

Adresse:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Danmark

ATT: Institut for Naturvidenskab og Miljø

Databeskyttelsesrådgiver: dpo@ruc.dk

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er at sikre en offentligt tilgængelig samling af viden omkring flåter og flåtbid. Informationerne på websiden kan herudover blive brugt til forskning og uddannelse på Roskilde Universitet. Roskilde Universitet gør opmærksom på, at data som er offentligt tilgængelige kan blive indsamlet af nye dataansvarlige, der bruger data til egne formål.

Roskilde Universitet har ikke til hensigt aktivt at overføre data til nye dataansvarlige.

Informationerne du afgiver vil blive opbevaret så længe de er relevante ift. viden om spredning af flåter og flåtbid. Som en generel regel vil der være tale om 25 år.

Du har ret til at:

  • Anmode om adgang til de personoplysninger vi behandler om dig

  • Anmode om at få en kopi af data udleveret til dig

  • Anmode om at få data slettet, herunder ved at trække dit samtykke tilbage

  • Anmode om at få ukorrekt, upræcis eller utilstrækkelige data berigtiget

  • At sende en klage til Datatilsynet. Du kan finde deres oplysninger på www.datatilsynet.dk