This page needs JavaScript enabled to workPlease enable JavaScript in your browser.

Flåtinfo.dk præsenterer: Enhed for Flåtoverførte Infektioner, Rigshospitalet

På Rigshospitalet findes en enhed til at varetage udredning og behandling af patienter mistænkt for borreliose eller andre flåtoverførte infektioner.

Enhed for Flåtoverførte Infektioner

På afdeling for infektionssygdomme, Rigshospitalet, findes ”Enhed for Flåtoverførte Infektioner”, der er specialiseret inden for borreliose og andre flåtoverførte infektioner.

Enheden kaldes i daglig tale Borrelia klinikken.

 

Baggrund for etablering af Enhed for flåtoverførte infektioner:

Da borreliose eller andre flåtoverførte infektioner kan give symptomer fra mange organsystemer; hud, nervesystem, led og hjerte er der forskellige indgangsporte til hospitalet.

En del patienter har således været igennem et langt udredningsforløb, før diagnosen stilles.

Enhed for Flåtoverførte Infektioner varetager udredning af patienter med mistanke om flåtoverførte infektioner.

 

Hvem kan henvises til enhed for flåtoverførte infektion:

·       Patienter mistænkt for borreliose eller andre flåtoverførte infektioner kan henvises til udredning og evt behandling.

·       Patienter med påvist borreliose eller anden flåtoverført infektion kan henvises til opfølgning for infektionen.

 

Patienter kan ikke henvende sig direkte til enheden ved mistanke om en flåtoverført infektion, men kan via deres praktiserende læge eller anden læge blive henvist til enheden.

 

Henviste patienter skal være over 18 år. For børn og unge under 18 år med tilsvarende symptomer henvises til den lokale børneafdeling.

 

Telefonrådgivning for læger:

Læger kan kontakte afdelingen, der kan vejlede om, hvorvidt en konkret patient skal videreudredes i praksis, på en specifik afdeling eller henvises til Enhed for Flåtoverførte Infektioner.

 

For information om sygdomme, der skyldes flåtbid:

Se evt: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/infektionssygdomme/undersoegelse-og-behandling/Sider/flaatoverfoerte-sygdomme.aspx?rhKeywords=enhed+for+fl%C3%A5t

 

Forskning i flåtoverførte infektioner:

I tæt samarbejde med andre kollegaer i såvel Danmark som Europa danner enheden grundlag for ny forskning i flåtoverførte infektioner.

Som eksempel ses evt: https://videnskab.dk/krop-sundhed/borreliose-patienter-klarer-sig-godt-efter-infektion-i-nervesystemet

 

Mere information om henvisning til enhed for flåtoverførte infektioner kan findes på:

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/infektionssygdomme/for-fagfolk/Sider/enhed-for-flaatoverfoerte-infektioner.aspx?rhKeywords=enhed+for+fl%C3%A5t