This page needs JavaScript enabled to workPlease enable JavaScript in your browser.

Samarbejde med danske jægere skal kortlægge TBE-virus i den danske natur

Spreder TBE-virus sig i den danske natur? Det forsøger vi at svare på, med et nyt udbredelseskort.

TBE-virus (tick-borne encephalitis virus eller flåtbåren hjernebetændelsesvirus) er en flåtbåren virus, som kan medføre alvorlig sygdom hos mennesker, bl.a. med influenzalignende sygdom og hjernebetændelse.

TBE-virus findes i meget afgrænsede områder i naturen, hvilket betyder, at den kan være svær at finde i selve flåten.  Desuden er virussen afhængig af tilstedeværelsen af reservoir-værter, som er de dyr der er med til at opretholde viruspopulationen.

For at kortlægge udbredelsen af TBE-virus i den danske natur, kan man undersøge blod fra råvildt for antistoffer mod virussen og bruge det som en indirekte indikator for udbredelsen. Råvildt får overført TBE-virus fra skovflåter, men råvildt fungerer ikke som reservoir-vært for virussen. I modsætning til reservoir-værter forsvinder TBE-virus i råvildt så hurtigt at den ikke når at blive videreført til andre flåter. Der sker dog et immunrespons i rådyret, hvor der dannes antistoffer mod virussen. Finder man antistoffer mod TBE-virus i råvildt fra et bestemt område kan man derfor formode at flåter i området også bærer virussen.

Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt fra 2013-2014 hvor Nanna Skaarup Andersen fra Odense Universitets Hospital indgik et samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Da det fortsat er vigtigt at overvåge udbredelsen af TBE-virus i Danmark vil vi gerne fortsætte kortlægningen med et opdateret kort.

Vi har bedt danske jægere om hjælp til at indsende blod fra nedlagt råvildt i jagtsæsonen Oktober 2022 til Januar 2023.

Når vi modtager blodprøverne på Roskilde Universitet, adskiller vi plasma fra blodet, da det skal anvendes til laboratorieanalysen. Analysen vi anvender er en ELISA  og vi bruger det til at undersøge om der findes antistoffer mod TBE-virus i blodet fra råvildt. Hvis vi finder antistoffer i blodprøverne fra råvildt, vil det betyde at dyret er eller har været inficeret med TBE-virus og at der derfor højst sandsynligt er TBE-virus i nogle af flåterne fra samme område. Vi kan derefter kortlægge udbredelsen af TBE-virus og sammenholde den med det tidligere projekt fra 2013-2014 for at se om der er sket ændringer. Desuden kan vi efterfølgende se om der sker registrering af TBE i mennesker i samme områder som vi har set for rådyrene.